Kosgoda Turtle Hatchery - Skilpaddeæg udruges i sandet

Kosgoda Turtle Hatchery – Skilpaddeæg udruges i sandet – Kosgoda Sea Turtle Conservation Project Sri Lanka