Græshopperne i Sri Lanka kan få en ganske anseelig størrelse

Græshopperne i Sri Lanka kan få en ganske anseelig størrelse