Jeep safari med tracker Sri Lanka

En tracker er rutineret i at spotte dyrene