White throated kingfisher på dansk en smyrnaisfugl - Yala National Park Sri Lanka

White throated kingfisher på dansk en smyrnaisfugl – Yala National Park Sri Lanka